Terrassa vice

La Policía Municipal ha participado en una campaña del Servei Català de Trànsit