Nart: ‘no es preveu el canvi de la gespa de l’Olímpic’

Puntuació del Lector
[Total: 0    Average: 0/5]

Terrassa Notícies entrevista al regidor d’Esports Dani Nart

Quan ens costa anualment a la ciutat l’Estadi Olímpic? és rendible?

Els costos de funcionament de l’estadi Olímpic se situen en l’ordre dels 260.000 euros anuals. Cal valorar la rendibilitat en l’àmbit social amb les dades d’utilització de l’equipament. Actualment més de 520 esportistes de totes les edats (diferents equips del Terrassa FC.) utilitzen regularment aquest equipament i cada cap de setmana un centenar un fan de forma puntual (de diferents entitats i escoles de la ciutat). La utilització de l’equipament es situa al 100% en els horaris de possible ús.

Quan costa la renovació de la gespa artificial i quina vida estimada té?

El cost de substitució de la gespa artificial per instal·lació d’una nova es situa en els 240.000 euros. Els camps de gespa artificial tenen una vida estimada de 10-12 anys.

S’ha plantejat posar gespa natural? Quins costos té, és viable? Quina és l’opció més interessant?

No s’ha plantejat posar gespa natural, ja que aquest tipus de superfície limita moltíssim les possibilitats d’utilització de l’equipament. Els camps de gespa natural , per garantir en nivell òptim de conservació són utilitzats com a molt per entrenaments dos o tres dies a la setmana per un equip i per un o dos partits quinzenals. El cost es situaria al voltant dels 300.000 euros. En limitar les possibilitats d’ús no es considera viable. Només podrien utilitzar l’Estadi molt pocs esportistes (1 ó 2 equips…)

Les lesions dels jugadors que el Terrassa FC atribueix al mal estat de la gespa certament poden ser la causa? Tenim informació mèdica que ho corrobori o situacions similars en altres estadis o Clubs?

No es pot afirmar amb certesa que les lesions estiguin relacionades directament amb l’estat de la gespa. En una lesió poden influir molts factors i no només un…. No tenim informació mèdica que corrobori en concret la causa. Es produeixen regularment lesions de jugadors a tots els equips de clubs de futbol que realitzen la seva activitat en diferents tipus de superfície (gespa natural, diferents tipus de gespa artificial, camps de terra……) i mai es pot afirmar directament que el motiu siguin les condicions d’un tipus de superfície o un altra.

Dani Nart és regidor d’Esports de l’Ajuntament de Terrassa

L’Estadi Olímpic es comparteix amb altres entitats o activitats del Consell Escolar de la ciutat, quines i en quin tant per cent?

L’Estadi Olímpic ha estat històricament utilitzat per les activitats dels diferents equips del Terrassa FC. Actualment el Terrassa FC compta amb uns 37 equips que pràcticament, per les seves necessitats d’entrenament i competició utilitzen el 90-95% de les hores d’utilització del equipament. La resta d’hores es utilitzada per les competicions de l’esport escolar organitzada pel Consell Esportiu del Vallès Occidental-Terrassa.

Quina és l’aportació o cànon que paga a la ciutat el Terrassa FC per la utilització de l’Estadi Olímpic?

D’acord amb el determinat per la Resolució del Ple de l’Ajuntament de 29 d’octubre de 2015 i concretat en conveni aprovat per la Junta de Govern Municipal en data 20 de novembre de 2015, mentre la societat ‘Terrassa Olímpica 2010 S.A.D’., que disposa dels drets federatius del Terrassa FC liquidi els seus pressupostos anuals amb pèrdues, no paga cap cànon per la utilització de l’estadi. En cas de resultat econòmic positiu hauria de pagar un cànon a concretar. Els dos darrers exercicis econòmics la societat ha presentat resultats de pèrdues.

Quina és l’aportació o cànon que paguen les altres entitats que el fan servir si és el cas?

El Consell esportiu del Vallès Occidental no paga cap cànon per la utilització de l’estadi Olímpic Municipal per regulació general en les ordenances fiscals municipals en les que es determina la gratuïtat en l’ús de les instal·lacions municipals per les activitats de promoció de l’esport escolar.

Quines han estat les darreres actuacions de manteniment realitzades, costos i qui s’ha fet càrrec de la despesa?

Per part de l’Ajuntament de Terrassa s’han realitzat aquest any com accions mes destacables dos actuacions de tractament de la gespa consistents en la descompactació airejant el camp per tal d’ampliar l’elasticitat del camp sense perdre deformació vertical, per tal de mantenir la vida útil de la gespa instal·lada ara fa 8 anys , la substitució de focus de l’enllumenat del camp i la reparació-substitució de la bomba de reg amb unes depeses globals de l’ordre dels 15.000 euros. Per part del Terrassa FC s’han fet actuacions regulars de neteja i manteniment del ordre anual dels 20.000 euros.

Si existeix deute de les entitats que la fan servir amb la ciutat en quins conceptes i per quina quantitat?

No és el cas.

Ja s’ha destinat dotació econòmica pel manteniment de l’estadi olímpic i canvi de la gespa? Cost total per la ciutat? Termini d’execució?

Actualment no es preveu dotació per actuacions del canvi de la gespa. S’està gestionant un ajut específic de la Diputació de Barcelona per poder executar actuacions de millora i reforma dels paviments de les graderies de l’Estadi per un import previst d’ajut de la Diputació d’ uns 126.000 euros

Hi ha prevista l’apertura del Estadi Olímpic a més entitats per rendibilitzar la despesa municipal?

Actualment els nivells d’utilització de l’Estadi Olímpic dificulten l’oferiment d’hores d’utilització a més entitats. No s’han rebut peticions d’entitats de la ciutat per la utilització de l’estadi Olímpic.

El Terrassa FC o els seus socis participaran amb alguna aportació especial per col·laborar amb el canvi de gespa?

Aquesta possibilitat no s’ha plantejat i en el seu cas és un tema a considerar.

Nota de la redacció d’Esport de Terrassa

Al tancament d’aquesta entrevista, s’ha demanat també el posicionament al respecte del temes tractats que afecten al Terrassa FC i el seu departament de premsa ha declinat fer cap declaració oficial a la nostra redacció.

Pròximament publicarem els resultats de l’enquesta realitzada pels lectors de Terrassa Notícies, respecte al posicionament de la demanda del canvi de la gespa de l’Estadi Olímpic de Terrassa.

Author: Catalunya Directe

Puntuació del Lector
[Total: 0    Average: 0/5]

Xarxa de diaris digitals en premsa lliure oberta i gratuïta de Catalunya i En Català

Deixa un comentari

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.