Dades preocupants de la Creu Roja envers les dones

Puntuació del Lector
[Total: 0    Average: 0/5]

La Creu Roja ha mostrat unes dades preocupants envers la situació de les dones en programes socials i d’ocupació, on el 59% de les persones ateses són dones

Durant l’any 2016, la Creu Roja a Terrassa ha donat suport a 4.473 dones en programes d’intervenció social per a diversos col·lectius vulnerables (famílies i infants en situació de pobresa i exclusió i persones grans), així com en programes d’ocupació per promoure les seves oportunitats de recerca de feina, cosa que representa un 59,23% del total de persones ateses.

La Creu Roja ha presentat aquestes dades en motiu del Dia Internacional de la Dona, que es commemora demà, 8 de març. Al voltant d’aquesta jornada, Creu Roja Joventut també ha llançat la campanya ‘I tu … Quina fórmula utilitzes? per convidar la ciutadania a reflexionar sobre quins valors i canvis socials són necessaris per assolir l’equitat de gènere.

Aconseguir la igualtat entre els gèneres i l’apoderament de totes les dones i les nenes és un dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible per transformar el món (2015-2030). Malgrat els avenços socials i legislatius, la violència masclista, els estereotips i rols de gènere establerts, la bretxa salarial, el sostre de vidre, i la manca responsabilitat compartida a la llar i la família, són algunes de les barreres a les quals s’enfronten dones i nenes cada dia.

Les dones ateses per la Creu Roja en programes d’intervenció social i ocupació

Programes* Homes Dones Total
Lluita contra la pobresa 3403 (42,52%) 4601 (57,48%) 8.004
Gent gran 307 (27,61%) 805 (72,39%) 1.112
Programes d’ocupació (itineraris d’inserció) 184 (42,40%) 250 (57,60%) 434

*En aquest quadre, no es desglossen la totalitat dels programes d’intervenció social, només aquells més significatius, des del punt de vista de la perspectiva de gènere.

La desigualtat de gènere, en els programes d’intervenció social i ocupació

Els programes de lluita contra la pobresa i l’exclusió social donen cobertura a diverses necessitats bàsiques de les persones en situació de vulnerabilitat (productes alimentaris, d’higiene, material escolar, ajuts per pagar subministraments, lloguers…, etc). Que la majoria d’usuàries d’aquests programes siguin dones està en consonància amb la feminització de la pobresa, mostrada per diversos informes.

Així per exemple, l’estudi “La pobresa amb perspectiva de gènere: conceptes, indicadors i situació a Catalunya” de CCOO i la Generalitat de Catalunya (2016), indica que un 49,7% de dones pateixen risc de pobresa monetària en supòsit d’autonomia (considerant la renda individual de cada dona encara que comparteixi llar amb més gent), enfront del 25,7% dels homes.

La desigualtat de gènere també es manifesta als programes d’ocupació de la Creu Roja. Aquests programes consten dos grans línies d’actuació: els Punts d’Informació Laboral, que donen orientació i assessorament a persones a l’atur i en situació de vulnerabilitat; i als itineraris d’inserció laboral, que impliquen el seguiment d’un programa formatiu. En el seu conjunt, la Creu Roja va atendre 250 dones durant el 2016 (57,61%). La taxa d’inserció laboral femenina (34%) és inferior a la masculina, per les seves majors dificultat d’accés el món laboral.

En el cas dels programes de gent gran, la proporció de dones ateses per la Creu Roja supera el 70%. Cal tenir en compte que les dones tenen major esperança de vida i que, a més, la desigualtat de gènere, que es manifesta en les diferents etapes de la vida, acaba repercutint sobre la gent gran. Per exemple, l’escletxa salarial també genera desigualtat en les pensions.

Projectes específics per a dones en situació de dificultat

La Creu Roja compta amb projectes específics per a dones que han patit violència de gènere, en els quals ofereix accions d’orientació i suport psicosocial o acompanyament a recursos comunitaris, jurídics i projectes d’ocupació específics per a elles. A Catalunya, en aquests projectes, s’han atès 3.387 dones durant el 2016, la majoria de les quals (2.831) correspon al servei Atenpro de teleassistència mòbil per a dones víctimes de violència de gènere. A Terrassa 154 dones són ateses des d’aquest programa específic per a dones en situació de vulnerabilitat.

Author: Terrassa Notícies

Puntuació del Lector
[Total: 0    Average: 0/5]

Deixa un comentari