La Cambra de Terrassa promou la cooperació público-privada

Puntuació del Lector
[Total: 0    Average: 0/5]

La Cambra de Terrassa promou la cooperació público-privada per a projectes de rehabilitació energètica i millora d’eficiència energètica dels edificis públics 

La implicació de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa en el nou projecte europeu GRASPINNO permetrà implementar a Catalunya un nou model transnacional estratègic de suport al desenvolupament sostenible en els processos de contractació pública per a la rehabilitació energètica dels edificis púbics i les accions de millora en matèria d’eficiència energètica i promoure, al mateix temps, la participació d’empreses proveïdores de solucions eficients i sostenibles vinculats a l’àmbit de l’eficiència energètica, la tecnologia ambiental i les energies renovables     a participar en els processos de compra i contractació pública definits sota criteris ecològics, eficients i sostenible.

Finançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en el marc de la primera convocatòria del Programa INTERREG Mediterranean per als anys 2014-2020, GRASPINNO acull un total de 12 socis de 7 països europeus: Grècia, Itàlia, Espanya, França, Xipre, Bòsnia Herzegovina i Eslovènia.

En el marc del programa de cooperació transnacional MED, dissenyat per promoure la protecció del medi ambient i la sostenibilitat en el desenvolupament territorial del Mediterrani mitjançant l’impuls i adopció de programes de cooperació innovadors que afavoreixin la integració social i el creixement econòmic i sostenible, es desenvolupen de forma coordinada diferents línies de treball de caràcter transversal i projectes modulars de caràcter més específic agrupats en diferents eixos temàtics per compartir sinergies i crear estratègies conjuntes de comunicació.

Projecte SYNGGI

Precisament, en el marc del del kick-off meeting del projecte tranversal SYNGGI (Synergies for Green Growth Inititative) que es va celebrar del passat 28 de febrer a l’u de març a la Universitat de Vic per donar suport als projectes europeus vinculats al creixement sostenible, la Cambra de Terrassa va presentar el programa GRASPINNO a la comunitat de socis europeus implicats en projectes vinculats al “green growth community”. El projecte GRASPINNO, que es va posar en marxa l’u de novembre de 2016, és un projecte modular que pertany a l’eix temàtic “Innovació” sota la comunitat “green growth”.

Al mateix temps, els socis del projecte GRASPINNO s’han reunit recentment, els dies 8 i 9 de març de 2017, a Venècia per fer un seguiment de les accions desenvolupades i definir el calendari i el pla d’acció per iniciar el procés d’execució de la metodologia de compra electrònica sostenible, especialment orientada a la millora en la gestió energètica d’edificis i instal.lacions públiques.

Accions del projecte

La primera acció que es posarà en marxa serà un programa de formació gratuït dirigit a organismes públics i empreses sobre el funcionament de les eines i la nova metodologia dissenyada per als processos de compra electrònica. Paral.lelament, es desenvoluparan diferents proves pilot d’aplicació de la nova metodologia per a la millora d’edificis públics en l’àmbit de l’eficiència energètica que, en el cas de la demarcació de Terrassa, s’implementarà, per una banda, al projecte Solar Campus de l’UPC de Terrassa en el marc del qual alumnes de final de carrera del Grau d’Enginyeria faran una instal·lació de plaques fotovoltaiques en dos edificis del campus de Terrassa, concretament la biblioteca i la facultat de robòtica.

Per l’altra, la segona prova pilot es farà a l’edifici de la Cambra de Terrassa on s’està procedint a la renovació de les lluminàries Leds. Ambdues proves pilot començaran a aplicar-se formalment el mes d’abril.

Continuïtat al projecte GRASP

El projecte GRASPINNO, que neix per implementar els mecanismes de suport als processos de contractació pública sostenible per a projectes de rehabilitació i millora energètica d’edificis i instal.lacions de les Administracions, dóna continuïtat al projecte europeu GRASP que, desenvolupat entre els anys 2013 i 2015, ha estat orientat a promoure l’estalvi del consum energètic i la reducció de l’impacte ambiental, així com la introducció de criteris d’eficiència energètica, en els processos d’aprovisionament de les administracions publiques en la primera fase de disseny i prova inicial.

Sota el paraigües del projecte GRASP es va desenvolupar un programa de continguts formatius en matèria d’eficiència energètica i el disseny d’una plataforma electrònica transnacional (TMN) per promoure el intercanvi de coneixements i solucions en l’àmbit de l’eficiència energètica i les energies renovables. En l’àmbit de l’eProcurement, es va iniciar el disseny d’una eina (eGPP) destinada a facilitar els processos de compra pública amb l’ús de criteris sostenibles, amb especial accent en les fonts d’energia renovables i en l’eficiència energètica.

Conjuntament amb 13 entitats de vuit països, la Cambra de Terrassa va participar activament en el projecte. El promotor del projecte GRASPINNO, que també ho va ser del GRASP, és la Universitat de Patras (Grècia).

Author: Terrassa Notícies

Puntuació del Lector
[Total: 0    Average: 0/5]

Deixa un comentari