Les administracions incrementen els costos a les empreses

Les empreses alerten d’un increment en els costos associats a les mesures de control i inspecció de les administracions i l’impacte negatiu en la seva competitivitat

La Cambra estima que de l’ordre del 80% dels empresaris de la demarcació de Terrassa han experimentat un increment en els costos i també de requeriments, comprovacions, revisions o inspeccions tècniques, fiscals i tributàries per part de les administracions en el transcurs dels darrers tres anys. El 55,6% de les empreses manifesten que han rebut algun requeriment o inspecció durant el darrer any i el 33,3% en més d’una ocasió i de forma reiterada. De l’ordre del 77,8% de les empreses manifesten que han hagut de recórrer a un servei de suport extern per fer front a la demanda dels requeriments, especialment vinculats en l’àrea fiscal, jurídica, laboral i mediambiental.

Si bé, en general, les empreses han apreciat un notable increment de les despeses derivades dels costos directes i indirectes que, en termes logístics, econòmics i de gestió del temps, han suposat la gestió de les noves obligacions formals imposades des de les administracions, només un 22,2% de les empreses ha arribat a quantificar-los.

Aquestes xifres emanen d’un sondeig elaborat per la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa entre les empreses de la seva demarcació territorial que l’entitat empresarial ha desenvolupat durant el mes de febrer per valorar la incidència i l’evolució dels costos directes i indirectes associats a les mesures de control i les obligacions formals imposades per part de les diferents administracions.

Creixen les mesures de control

Del conjunt dels requeriments i mesures de control desplegats per les administracions que tenen per objectiu inspeccionar i verificar les obligacions formals per part de les empreses, les que més han crescut en els darrers anys corresponen a les vinculades amb les obligacions tributàries.

En el marc del pla de lluita contra el frau i la millora del control tributari, l’Administració ha estat duent a terme diferents mesures que, emparades en el marc legal, estan exercint un nivell de pressió que des de les empreses valoren com excessiu. Destaca el fet, per exemple, que en els darrers anys l’administració tributària ha centrat les seves investigacions sobretot en pimes, a més a més d’autònoms, quan el 70% del frau s’associa a les grans corporacions.

Si bé l’adopció de mesures de control és emparat pel col·lectiu empresarial per bé que és un precepte orientat a facilitar a les empreses el compliment de les seves obligacions per promoure la competitivitat i contribuir al creixement, l’increment de requeriments i comprovacions experimentat en els darrers anys, i en moltes ocasions reiterades dins d’un mateix exercici, porten a les empreses a expressar la seva preocupació.

Preocupació pels continus canvis normatius

Els costos de compliment amb les obligacions tributàries per part de les empreses no solament abracen els costos interns, associats als processos destinats per preparar i gestionar la informació de forma directa des de dins de l’empresa, sinó també els costos externs derivats de la contractació d’assessorament extern.

Els empresaris observen amb preocupació els continus canvis normatius, amb la conseqüent inseguretat jurídica que aquesta situació comporta, així com a una cada vegada major complexitat dels processos i interpretacions i criteris administratius que s’estan traduint en un increment de noves, costoses obligacions formals.

Amb un impacte en la seva competitivitat i la seva seguretat jurídica, interpreten certa voluntat recaptatòria en les mesures promogudes per l’Administració d’Hisenda amb el benentès que el Govern tampoc no explica de forma clara com la implementació de les noves obligacions formals estan contribuint al control i la prevenció del frau fiscal i demanen a l’Administració més transparència, coherència i simplificació dels sistemes de control i inspecció.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Author: Catalunya Directe

Xarxa de diaris digitals en premsa lliure oberta i gratuïta de Catalunya i En Català

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Deixa un comentari

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.